تصویر میراث ناملموس قشم، ترجمان ارزش های جزیره است
رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور؛

میراث ناملموس قشم، ترجمان ارزش های جزیره است

رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، میراث ناملموس قشم را ترجمه ای از ارزش های برجای مانده از نیاکان جزیره معرفی کرد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، علیرضا حسن زاده با پرداختن به موضوع "میراث ناملموس و هویت پایدار" بیان داشت: جزیره قشم از نظر تنوع و وحدت فرهنگی در کشور، یک نمونه بی نظیراست.
وی با اشاره به نقش میراث ناملموس در پیشبرد برنامه های توسعه در کشورهای مختلف دنیا افزود: فرهنگ و دانش بومی مردم در حوزه صیادی و دریانوردی، حافظه ای تاریخی است که به مثابه میراثی از گذشتگان به این نسل رسیده است.
حسن زاده ادامه داد:  برگزاری آیین نوروز صیاد در جزیره بیانگر ابعاد غنی فرهنگ کشور در ارتباط با خلیج فارس بوده است و پیوند آن با آیین نوروز چوپانی در شمال کشور نمونه ای از وحدت فرهنگی بین اقوام ایرانی می باشد.
رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور بر آمادگی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور جهت همکاری و تعامل با سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد و گفت: خلیج فارس، بیدارگاه تمدن ایران است و ما به عنوان متولی اصلی میراث فرهنگی جزیره قشم در این حوزه باید در حفظ و پاسداشت آن کوشا باشیم.
تهیه و تنظیم: معصومه مشار

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.