تصویر فرهنگ مردم حزیره قشم

فرهنگ مردم حزیره قشم

آداب و سنن مردم جزاير قشم، هرمز، لارک و هنگام از ديرباز يکسان بوده و از فرهنگ‌‌هاى غربى و خارجى کمتر تأثير پذيرفته است. بردبارى، خونگرمى، مهمان‌نوازى و تحمل دربرابر کمبود‌ها و سختى شرايط آب و هوا، از ويژگى‌هاى خاص و خصلت‌هاى پاک مردم اين جزاير است.

اهالى جزیره قشم چون در محدود بسته جزيره قرار گرفته‌اند، يکپارچگى و همگونى خود را حفظ کرده و در معاشرت با يکديگر از روحيه گرم و همبستگى بالايى برخوردارند و روابط حسنه‌اى باهم دارند. به‌لطف اين ويژگى است که مردم جزیره قشم در اتفاقات و حوادث به کمک يکديگر مى‌شتابند و در غم و شادى شريک مى‌شوند.

مردم جزيره سخت پايبند اصول دين اسلام هستند و به همين مناسبت، آداب و رسوم آنها نيز بيشتر در پيرامون مراسم مذهبى و برگزارى جشن‌ها و اعياد دينى است و ديگر مراسم نيز تا حدودى تحت‌ شعاع اين اعتقاد است.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.